Dekorace a bytové doplňky, nábytek

 • 0 ks
  (prázdný)

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Pokračovat v nákupu Objednat
Menu
Měna : CZK / EUR

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem údajů je společnost LaHome, s.r.o. se sídlem Tymákov 324, 332 01, PSČ 101 00 , IČ 052 66 432, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Plzni, sp.zn. C 36001.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen „Zákon”), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.
Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako jedince.

 

Shromažďovaná data

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

 • Informace, které poskytnete prostřednictvím formulář; na stránkách www.lahome.cz (dále jen „Webové stránky”)
 • Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci.
 • Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webových stránek.

 

Osobní údaje

Informace, které žádáme, mohou zahrnovat:

 • Jméno, Příjmení
 • Adresa bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa
 • E-mailová adresa
 • Mobilní telefonní číslo, telefonní číslo pevné linky
 • Heslo a login při registraci
 • Způsob úhrady, bankovní spojení
 • Další informace týkající se Vaší identifikace
 • Informace poskytnuté v jakémkoli poli „Poznámka“

Tento seznam může být aktualizován.

 

Jak ukládáme data

Vaše osobní údaje, které jsme získali prostřednictvím Webových stránek, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem (např.) zpracování Vašeho požadavku na informaci tak, abyste na Váš dotaz obdrželi řádnou odpověď a informace o našich produktech, za účelem uzavření.


Vaše osobní údaje mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v České republice. Poskytnutím svých osobních údajů s tímto převodem, uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření.


Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

 

K čemu informace potřebujeme

 • Zajištění efektivního způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek
 • Zajištění plnění smlouvy
 • Interní vedení záznamů
 • Poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat, včetně oběhu marketingových materiálů použitím emailové adresy, kterou jste nám poskytli.
 • Zasílání přímého marketingu elektronickou cestou (emailem nebo SMS) o produktech a službách (pouze tehdy, budeme-li mít od Vás příslušný souhlas)
 • Oznámení o změnách našich služeb

 

Marketing

Jste-li naším zákazníkem a v minulosti jste si u nás už objednali, můžeme Vám zasílat nabídky na e-mail z právního titulu tzv. oprávněný zájem. Pokud naše nabídky již nebudete chtít dostávat, můžete se odhlásit z odběru novinek emailem přes odkaz v kterémkoliv newsletteru.

Pokud se u nás registrujete k odběru novinek nebo si zřídíte zákaznický účet, aniž byste si u nás objednali, můžeme Vás přímým marketingem kontaktovat pouze tehdy, dáte-li nám k tomu svůj souhlas označením příslušného pole.

Budeme Vás kontaktovat elektronickou cestou (e-mailem) nebo telefonicky ohledně informací, které jste si vyžádali a ohledně informací s podobným předmětem, který byl uveden ve Vašem požadavku nebo byl předmětem Vašeho předchozího nákupu u nás. Pokud si nepřejete, abychom tímto způsobem použili Vaše údaje, můžete na formuláři, kterým sbíráme Vaše osobní údaje, označit příslušné pole.

 

Doba spravování údajů

Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s kupní smlouvou, budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy (např. reklamační lhůta) a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle obecně závazných právních předpisů (10 let plynoucích např. ze zákona o účetnictví, DPH, atd.)

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu pro tento účel zpracování.

 

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech.

 

Poskytování dat

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím dopravu a doručení Vámi zakoupených produktů, poskytovatelé IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu, (toto není konečný seznam).

 

Práva subjektů údajů

Níže informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o:

 • Právu přístupu ke svým osobním údajům, požadovat výpis.
  Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.
 • Právu na opravu osobních údajů
  Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
 • Právu na výmaz
  Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.
 • Právu na omezení zpracování svých osobních údajů
  Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.
 • Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka
  Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.
 • Právu na přenositelnost údajů
  Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.
 • Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat
  To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
 • Podat námitku proti automatizovanému rozhodování
  Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
  Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. V případě, že bychom na  žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

 

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních dat.

 

Používání Cookies

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče.

Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše Webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Proč se soubory cookies používají?
Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy.
Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Máte dotaz?

Pokud se chcete na něco zeptat nebo nám cokoliv sdělit, pak nás prosím kontaktujte na naší lince 774 711 262 nebo zašletena e-mail: info@lahome.cz. Rádi Vám  dotazy zodpovíme do 2. pracovního dne.